Skip to content

5S-werkplekorganisatie

De 5S-methode is bij velen bekend.
Maar wie heeft de 5S-methode daadwerkelijk systematisch ingevoerd en ook geborgd?

5S-werkplekorganisatie is één van de meest krachtige instrumenten binnen Lean. Deze methode leert u om in 5 stappen uw werkplek optimaal in te inrichten en systematisch te verbeteren, zonder investeringen en met direct resultaten in efficiency, veiligheid en motivatie op de werkvloer.

Doel van 5S in 5 stappen

De 5 stappen van 5S zijn Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden.
Doel is het inrichten en borgen van een efficiënte werkplek: schoon, gestructureerd en functioneel. In de 5S-training  maken de deelnemers kennis met de principes van 5S. Vervolgens gaan ze direct aan de slag om in 5 stappen de inrichting van hun eigen werkplekken te verbeteren.

Module van Lean Yellow Belt Training

De 5S training is één van de modules van de Lean Yellow Belt training van de Liker Lean Academy. Indien gewenst ontvangt u na afloop van de training een Lean Yellow Belt deelcertificaat. Meer informatie over Lean Yellow Belt Training >>

Lean Green Belt Training bouw
Lean Green Belt Training bouw

Toepassingsgebieden

In elke werkomgeving kun je 5S -werkplekorganisatie toepassen: industriële omgevingen, gezondheidszorg, Projectomgevingen en de bouw, Dienstverlening en publieke sector, enz.. Ook op elk niveau in de organisatie zijn de 5 stappen prima toepasbaar. Het management heeft daarbij een ondersteunende en faciliterende rol.

Doelgroep

5S-werkplekorganisatie is een krachtig hulpmiddel voor medewerkers in alle niveaus en alle afdelingen van een organisatie. Van uitvoerende medewerkers tot aan teamleiders en leidinggevenden.

De methode kan je toepassen in elke branche: Productie omgevingen, dienstverlening, overheid, gezondheidzorg, administartieve omgevingen, enz.

Programma

5S-trainingen vinden altijd plaats intern het betreffende bedrijf of organisatie. De programma stemmen we af op de kenmerken en behoefte van uw organisatie.
Het basisprogramma bestaat in principe uit twee dagdelen met een tussenperiode van 1 week:

Dagdeel 1:

 • Opening en introductie
 • Theorie en aanpak van de stappen 1. Scheiden, 2. Schikken. 3.Schoonmaken
 • Stappen 1, 2 en 3 uitvoeren op geselecteerde locaties op de werkvloer
 • Afspraken en actiepunten

Dagdeel 2:

 • Opening en evaluatie afspraken en actiepunten
 • Theorie en aanpak van de stappen: 3.Standaardiseren, 5.Standhouden
 • Stappen 4 en 5 uitvoeren op geselecteerde locaties op de werkvloer
 • Afspraken over Standhouden en vervolgacties

Wat levert de training op?

Enthousiaste medewerkers met kennis en ervaring van de 5S-werkplekinrichting

Medewerkers die 5S blijven toepassen om hun werkplekinrichting en werkmethoden verder te verbeteren.

Concreet een aantal overzichtelijke, schone, veilige en efficiënte werkplekken en voorraadlocaties

Standaarden voor werkmethoden en inrichting van deze werkplekken

Betere resultaten voor deze werkplekken op het gebied van kwaliteit, productiviteit en faalkosten

Startpunt voor het verder uitrollen van 5S-werkplekorganisatie in de hele organisatie

Praktische informatie

 • Locatie: Deze training geven we intern uw bedrijf en tijdens de training oefenen we met praktijkcases op de werkvloer.
 • Planning: de basistraining bestaat uit 2 dagdelen; data plannen we in overleg.
 • Doelgroep: Operators, medewerkers, teamleiders, leidinggevenden, managers
 • Aantal deelnemers per groep: 8 tot 10 deelnemers
 • Certificaat: Deelnemers ontvangen het deelcertificaat van de Liker Lean Academy.
 • Investering: Basisbedrag is € 495,- (excl.BTW) per medewerker per training. De groepsomvang of uw specifieke programmawensen zijn uiteraard van invloed op dit basisbedrag.
 • Meer Informatie: neem graag contact op door middel ons contactformulier telefonisch via het nummer 030 87 95 774

5S stappen

Back To Top