Ga naar hoofdinhoud

Job Instruction Training

Voor elk bedrijf en organisatie zijn de interne kennis en ervaring van medewerkers het meest belangrijke bedrijfskapitaal.

Job Instruction is dé methode om deze kennis en ervaring vast te leggen en over te dragen.

Medewerkers gebruiken vaak  zeer verschillende werkmethoden voor dezelfde taak. Werkstandaards ontbreken en opleiding is onvoldoende. Ook procesverbeteringen of maatregelen om fouten te voorkomen gaan hierdoor vaak snel verloren.

Dat leidt tot kwaliteitsverliezen, productieverliezen, capaciteitsverliezen en onder de streep tot hoge kosten. Job Instruction is een jarenlang bewezen methoden om deze verspilling van kennis en ervaring op een gestructureerde manier aan te pakken en te voorkomen.

Zonder standaardiseren & trainen is beter presteren slechts toeval.

shutterstock_244966906

Leren & Verbeteren is alleen effectief als dat in balans is met Standaardiseren & Trainen. Standaardiseren & trainen is het startpunt én eindpunt van elke verbeterstap.

En net als ‘continu verbeteren’ moet ook standaardiseren & trainen geleerd worden aan de medewerkers  in het proces op de werkvloer.  Het is hun eigen instrument om de stabiliteit van werkprocessen én verbeteringen te borgen.

Job Instruction: 2 fasen met 2 routines


Job Instruction Card (NE) rev05De Job Instruction methode bestaat uit twee fase: het voorbereiden van taak-instructies en het geven de taak-instructies. Voor beide onderdelen bestaan vaste routines en hulpmiddelen zoals een taakanalyse formulier, een simpel stappenplan en concrete randvoorwaarden. Daarmee is deze methode voor iedereen eenvoudig toegankelijk en bruikbaar.

In onze training ‘Job Instruction’ leren de deelnemers deze twee routines: het maken van een takenanalyse en vervolgens het effectief instrueren van medewerkers. De training bestaat uit 4×2 uur instructie,  gevolgd door praktijkoefeningen in het geven van taakinstructies en het maken van taak-analyses.

Resultaten Job Instruction training


De training ‘Job Instruction’ leert de deelnemers het belang om kennis & ervaring  vast te leggen en gestructureerd over te dragen. Na de training zijn ze in staat om zélf de Job Instruction methode te gebruiken en deze verder uit te bouwen in hun eigen werkomgeving. Dat betekent:

 • opleidingschema’s maken en gebruiken
 • taakanalyses maken samen met ervaren werknemers
 • taakanalyses vastleggen in het taak analyse formulier
 • instructies geven volgens de 4 stappen van Job Instructie
 • visualiseren van standaarden en taakanalyses op de werkvloer

Praktische informatie

 • Locatie: Deze training wordt in principe intern uw bedrijf verzorgt en tijdens de training oefenen we met  praktijkcases uit uw eigen werkomgeving.
 • Planning: De training bestaat uit 4x 2 uur instructie direct gevolgd door praktijkoefeningen in het maken van taakanalyses en het geven van taak instructies. Totale trainingstraject is 3 á 4 dagen. Data worden  in onderling overleg bepaald.
 • Doelgroep: Operators, medewerkers, teamleiders, leidinggevenden
 • Aantal deelnemers per trainingsgroep: 5 tot 8
 • Certificaat: Na deelname ontvangt u een deelcertificaat van de Liker Lean Academy.
 • Investering:  € 295,- (excl.BTW) per medewerker per dag. Afhankelijk samenstelling van de groep en programmaopbouw kan dit bedrag afwijken.
 • Meer informatie: neem contact op door middel ons contactformulier of telefonisch : Michael Taen 06 1595 9221

TWI (Training Within Industry)


rosie the riveterDe oorsprong van het TWI programma ligt in WOII. Om de oorlogsindustrie draaiende te houden was het noodzakelijke om in korte tijd grote aantallen nieuwe werknemers op te leiden.  TWI heeft toen zijn kracht en effectiviteit bewezen, maar is lang een ‘verborgen’ onderdeel gebleven van het Toyota Production System en Lean. TWI traint medewerkers om hun werkmethoden te verbeteren (Job Methods), deze methoden vast te leggen en te trainen (Job Instruction), en de onderlinge samenwerking te verbeteren (Job Relations). Allen essentiële vaardigheden om in een organisatie standaard werk van de grond te krijgen.

Het ontbreken van gestandaardiseerde werkmethoden is een van de belangrijkste oorzaken dat de Lean ontwikkeling binnen een organisatie vaak stokt. TWI werd 15 jaar geleden herontdekt in de USA  en momenteel in snel tempo ook in de rest van de wereld. Veel grote bedrijven zoals Lego, Boeing en Heinz hebben zeer opmerkelijke resultaten geboekt met het TWI programma’s.

Back To Top