Ga naar hoofdinhoud

Training ‘Facilitating Lean Problem Solving’

Krijg jij wel eens de vraag om een probleem op te lossen?
Hoe los je problemen op?
Heb je wel het juiste probleem aangepakt?
Ben je tevreden met de oplossingen?
Werken de oplossingen echt en hoe weet je dat?

  • Lean Problem Solving is een gestructureerde en snelle methode om problemen aan te pakken en op te lossen
  • Deze workshop leert je in 2 dagen Lean Problem Solving toepassen en effectief begeleiden in je eigen werkomgeving!

Weten wanneer iets een probleem is en de vaardigheid om samen dat probleem op te lossen. Dat is een van de basisvaardigheden om met LEAN aan de slag te gaan. Alleen dan krijgt Continu Verbeteren vorm binnen jouw team, afdeling of  hele organisatie.

Lean Problem Solving bestaat uit twee basisstappen:
a)  een probleem onderkennen en prioriteren
b)  een probleem oplossen

Facilitator Lean Problem Solving

Een Facilitator in LEAN Problem Solving is de specialist die binnen een organisatie mbv LEAN Principes en Tools dit kan bewerkstelligen:
> Communicatie en afstemming
> Monitoren resultaten
> Probleem analyse
> Acties bepalen en uitgevoerd krijgen

Doelgroep:

Green/Black Belts, Leidinggevenden, Managers, Engineers, Teamleiders

Opbouw van Training

In twee dagen leer je wat er van jouw verwacht wordt als facilitator LEAN Problem Solving. Tijdens de training gebruikt je  voorbeelden vanuit jouw eigen organisatie.
Je leert krachtig en doeltreffend communiceren via A3 story telling gebaseerd op feiten.
Ook gaan we de diepte in ten aanzien van probleem analyse met brainstorm en RCA (Root Cause) technieken.

Dit alles om te komen tot de nodige en uitvoerbare acties waarmee het probleem werkelijk wordt opgelost.

Programma van Training

  • Wat is een probleem?
  • Consensus en afstemming
  • Scope en KPI’s bepalen
  • Data (feiten) verzamelen
  • Prioriteren van Problemen
  • Analyse fase
  • PDCA
  • Status rapportage
Back To Top