Ga naar hoofdinhoud

Lean Yellow Belt Training Incompany
E-learning of Klassikaal

A. Lean Yellow Belt Incompany: E-learning

Lean Yellow Belt incompany training met E-learning

Dit Yellow Belt traject biedt de mogelijk voor individuele kennisontwikkeling in combinatie met het zeer effectieve en typisch Lean ‘on the job coaching’.

Lean Yellow Belt Theorie Certificaat

Deelnemers nemen allereerst per module individueel de E-learning door. Bij het succesvol doorlopen van de toetsen ontvangen zij het Lean Yellow Belt Theorie Certificaat.

Prijs E-learning: €450,-/deelnemer excl.btw

Lean Yellow Belt Praktijk Certificaat

Aan het einde van elke module krijgen deelnemers een praktijkopdracht. Ze presenteren de resultaten aan de groep en de trainer geeft feedback. Bij het succesvol uitvoeren van de 5 praktijkopdrachten ontvangt de deelnemer het volledige Lean Yellow Belt Certificaat.

Prijs beoordelen praktijkopdrachten: €525,-/deelnemer excl.btw

‘On the job coaching’

In geval van incompany trajecten bieden wij de mogelijkheid van het zeer effectieve en typische Lean ‘on the job coaching’. Onze trainers begeleiden elke deelnemer om de theorie naar hun eigen praktijk te vertalen. Organisaties met voldoende coachingscapaciteit op Green- of Black Belt niveau, kunnen deze coaching ook zelfstandig verzorgen.

Afhankelijk van de gewenste caoching maken we graag een specifieke aanbieding:
Michael Taen / 06 1595 9221 / michaeltaen@craftlean.com
Ton Hodes / 06 203 6 0975 / tonhodes@craftlean.com

B. Lean Yellow Belt Incompany: Klassikaal

Lean Yellow Belt incompany met Klassikaal leren:

Dit incompany Lean Yellow Belt traject biedt de mogelijkheid voor het zeer effectieve en typische Lean ‘on the job coaching’.

Lean Yellow Belt Theorie + Praktijk Certificaat

We behandelen de theorie aan de hand van slides, diverse oefeningen en praktijkvoorbeelden. Medewerkers én  leidinggevenden worden getraind in Lean principes het toepassen van vier belangrijkste Lean tools.

Aan het einde van elke module krijgen deelnemers een praktijkopdracht. Deze praktijkopdrachten kunnen we direct koppelen aan de thema’s waar een organisatie behoefte aan heeft. Hierdoor wordt het traject niet alleen een opleidingstraject maar tevens een Lean implementatie traject en worden er direct meetbare resultaten geboekt. Opdrachten worden geupload en on line op individuele basis beoordeeld.

Prijs klassikale training + praktijkopdracht beoordelen: totaal: € 1850,- /deelnemer excl.btw

On the job coaching

In company trajecten bieden de mogelijkheid voor het zeer effectieve en typische Lean ‘on the job coaching’. Deelnemers worden geholpen de theorie naar hun praktijk te vertalen en worden gedurende de de toepassing bij-gestuurd. Trainers van CRAFT Lean Management kunnen de coaching verzorgen. Organisaties die intern coachingscapaciteit hebben op Green- of Black Belt niveau, kunnen de coaching ook  gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren.

Prijs ‘On the job Coaching’: afhankelijk van de gewenste intensiteit én de beschikbaarheid van interne coaches, maken we graag  een specifieke aanbieding:
Michael Taen / 06 1595 9221 / michaeltaen@craftlean.com
Ton Hodes / 06 203 6 0975 / tonhodes@craftlean.com

Alle medewerkers klaar voor de Lean start

Je bent enthousiast over de mogelijkheden van Lean en je wilt Lean gaan toepassen in jouw werk, afdeling of gehele organisatie:

 • Alle orders of klantvragen snel en efficiënt door je organisatie laten stromen.
 • De juiste en optimale werkwijze bepalen en instrueren.
 • Heldere gestandaardiseerde taken en werkmethoden.
 • Standaarden bepalen en afwijkingen voorkomen of direct bijsturen.
 • Foutveilig werken door visuele inrichting van werkplekken en werkmethoden
 • Stapsgewijs obstakels oplossen en betere werkmethoden ontwikkelen.

Het gaat erom de Lean strategie daadwerkelijk toe te passen. Dan is het noodzakelijk dat een groot deel van de medewerker Lean basiskennis en praktijkervaring heeft met Lean. Maar waar moet je beginnen?

Lean leren, en samen Lean doen!

De Lean Yellow Belt training is een praktisch trainingsprogramma dat flexibel inzetbaar is per medewerker, per afdeling of in de hele organisatie. Elke deelnemer gaat concreet met Lean aan de slag en boek je direct resultaten.

Programma Lean Yellow Belt Training

Vijf Lean onderwerpen die op iedere kantoor of elke werkvloer centraal behoren te staan:

Blended Learning

De Yellow Belt training komt tegemoet aan alle leerstijlen en is daarmee krachtig en doeltreffend voor elke deelnemer: visuele presentaties / tekst / audio / filmpjes / toetsen / praktijk oefeningen / feed back /coaching. Dat maakt het mogelijk om snel en effectief grote groepen medewerkers vertrouwd te maken met Lean.

Onderdeel van trainingspogramma’s Liker Lean Academy

De Lean Yellow Belt is een modulair onderdeel van de Belt trainingen van de Liker Lean Academy. Door aanvullende trainingsmodules kunnen je in een later stadium de Green Belt of Black Belt certificering behalen:

Wat levert de Lean Yellow Belt Training op:

 • Kennis, ervaring en zelfstandig toepassen van belangrijke Lean instrumenten.
 • Per deelnemer minimaal vier concrete Lean verbeterstappen.
 • De basis voor verdere verbeterstappen in de hele organisatie.
 • Gemotiveerde medewerkers door erkenning van hun kennis en toegevoegde waarde
 • Besparingen die een veelvoud zijn van de investering in deze opleiding
 • Lean Yellow Belt Certificaat van de internationale Liker Lean Academy
 • De basis voor vervolgtrainingen op Green Belt en Black Belt niveau

De Lean Yellow Belt Training kan je ook individueel volgen middels E-learning modules en praktijkdagen. Deze training kan je direct starten. Meer informatie >>

Introductie Lean Yellow Belt Training E-learning:

Introductie Trainingen Liker Lean Academy:

Informatie over Lean Yellow Belt Trainingen

Neem contact op met een van onze trainers:
 • Michael Taen /  06 1595 9221/  michaeltaen@craftlean.com
 • Ton Hodes / 06 203 6 0975 / tonhodes@craftlean.com

Programma afstemmen op interne situatie

Het incompany trainingsprogramma biedt de mogelijkheid om E-modules en praktijkopdrachten afstemmen op uw specifieke werkomgeving of interne doelstellingen.

Ook de groepsomvang en planning worden in onderling overleg bepaald.

Interne Coaching <> Externe Coaching

De Lean Yellow Belt Training met E-learning en coaching is een combinatie van zelfstandig leren en direct toepassen in de praktijk met ondersteuning door coaching. Tijdens de gezamenlijke coachingsessies gaat alle aandacht naar toepassingen in eigen werkomgeving.

De coachingssessies kan CRAFT Lean Management verzorgen. Maar organisatie die intern coachingscapaciteit hebben op Green- of Black Belt niveau, kunnen de coaching ook  gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren.

Ervaringen met Lean Yellow Belt E-learning programma

Certificaat uitreiking, Lean Yellow Belt Training E-learning, Groene Hart Ziekenhuis

“Ik was nooit een voorstander van E-learning. Maar de Lean Yellow Belt Training van de Liker Lean Academy heeft mijn mening doen veranderen. Het is een fijne manier om op een voor mij geschikte plek en tijd de theorie te leren. In de E-learning is de theorie zowel visueel als in gesproken woord gelijktijdig beschikbaar. En de opgedane kennis kan je direct testen in praktische toetsen.”

“Absoluut een aanrader om individueel, maar ook voor groepen met verschillend opleidingsniveau, de theorie én praktijk van LEAN onder de knie te krijgen. Je doet voldoende kennis en ervaring op om reeds tijdens de training je eerste Lean toepassingen te realiseren en resultaten te behalen!”

– Marcel Loot (Clustermanager, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda)

Back To Top