Ga naar hoofdinhoud

Single Piece Flow Bouwen: Training én Realisatie


De Bouwsector staat voor de uitdaging om de achterstand in productiviteitsgroei snel in te halen. De productiviteit, kwaliteit en veiligheid kunnen en moeten aanzienlijk hoger. Zeker in deze tijd van verdergaande keten-integratie.

Als je resultaten wilt verbeteren moet je de manier van (samen-)werken verbeteren. Single-Piece-Flow-bouwen maakt dit mogelijk. Alle betrokken partijen werken samen aan het begrijpen, inrichten en toepassen van deze nieuwe manier van bouwen.

De 3 opeenvolgende stappen van het SPF-trainingsprogramma leiden naar een optimale Flow en Continu Verbeteren in alle fasen van het bouwproces. Onder begeleiding van CRAFT Lean Management start u direct bij aanvang van een nieuw project met Single-Piece-Flow-bouwen. En dat geeft direct resultaat.

SPF bouwen traject

Single-Piece-Flow Bouwen: Wat betekent dat?


SPF-Bouwen is gebaseerd op twee Lean principes. Allereerst streven we naar een optimale flow. Elk bouwproject is anders. De meeste projecten bestaan echter uit bouwblokken die we in horizontale of verticale richting een groot aantal keren herhalen. SPF-Bouwen maakt gebruik van deze herhaling.

Elk bouwblok delen we op in deelbewerkingen. Alle bewerkingen, inclusief de logistieke aanlevering, voeren we uit in een vast ritme. Zo ontstaat balans in het bouwproces en de onderlinge samenwerking. Deze harstslag, de zogenaamde TAKT, bepaalt het ritme. Het voorgaande werkpakket loopt één takt voor, het volgende werkpakket loopt één takt achter. Binnen elk bouwblok ontstaat een continue flow van opeenvolgende bouwstappen.

Het tweede principe is Continu Verbeteren. Bij SPF-Bouwen wordt dat een logisch én noodzakelijk onderdeel van het dagelijkse werk. Onderbrekingen van de flow zijn bij SPF-Bouwen direct zichtbaar en worden gezamenlijk opgelost.

Single-Piece-Flow-Bouwen: Realisatieprogramma


De implementatie start direct met het toepassen van SPF-Bouwen in een actueel project. Het programma bestaat uit 3 basis-stappen: begrijpen, inrichten en doen. Elke stap bevat concrete kennis, kunde en tools. Het schema hierboven toont per stap de inhoud van het SPF training- en realisatie programma.

Single-Piece-Flow-Bouwen vraagt ook om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen: management, projectteams, bouwpartners, vaklieden en leveranciers. Middels workshops, planningsessies en coaching ‘on the job’ werken we actief samen binnen het lopende bouwproject. Continu verbeteren op basis van Plan-Do-Check-Act staat daarbij centraal.

Duur en inhoud van het programma stemmen we specifiek af op de projectomvang en de beschikbare kennis over Single-Piece-Flow Bouwen in uw organisatie. Op verzoek doen wij u graag een voorstel op maat.

Single-Piece-Flow-Bouwen: Introductieworkshop


Onze introductie workshop van een halve dag maakt direct duidelijk hoe Single-Piece-Flow-Bouwen werkt en wat het oplevert. Alle betrokken partijen enthousiasmeren en inzicht geven in de achterliggende Lean principes van SPF is een essentiële succesfactor.
Tarief: € 2500,- excl. BTW, maximaal 16 per groep.

Back To Top